Історична довідка

Обухівське медичне училище було створено Київським обласним відділом охорони здоров’я  в с. Обухів наказом від 5 липня 1964 року № 213-а. Училище розмістили в двох корпусах колишньої Центральної районної лікарні, яку було переведено в приміщення новобудови. Спочатку набір проводився по двох спеціальностях: фельдшер і медична сестра. Було набрано чотири академічні групи. Дві групи на основі базової освіти (8 класів) та дві - на основі середньої освіти (10 класів).

В 1977 році медичне училище було переведено в приміщення поліклініки с.Українка, яку було  переведено в новобудову, Всі ці роки заклад реформувався разом з медичною галуззю і наукою нашої Держави.

Рішенням Київської обласної ради від 15.04.2005 № 253-23-IV “Обухівське медичне училище” було перейменовано в Комунальний вищий навчальний заклад “Обухівське медичне училище” І-ІІІ рівнів акредитації. Заклад продовжив готувати молодших спеціалістів на двох відділеннях “Лікувальна справа”- фельдшера і “Сестринська справа”- медична сестра.

Відповідно до рішення Київської обласної ради від 28.11.2013 року № 706-35-VІ " Про зміну найменування та затвердження статутів комунальних вищих навчальних закладів у галузі охорони здоров'я" та в зв'язку з реєстрацією Статуту Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Обухівсьський медичний коледж" в єдиному державному реєстрі юридичних осіб при Обухівській РДА змінено найменування Комунального вищого навчального закладу "Обухівське медичне училище" на Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради "Обухівський медичний коледж".

За 52 роки коледж підготував 6131 фахівця із них 3226 медичних сестер і 2905 фельдшерів. Наші молодші спеціалісти високо цінуються в практичній медицині. В навчальному закладі створено всі умови для підготовки молодших медичних спеціалістів.

 

Керівники

Обухівське медичне училище очолювали  4 директора.

Семенець Михайло Михайлович з 08.07.1964 р. по 1981 р.;

Друзь Василь Олексійович з 15.06.1981 р. по 1988 р.;

Семенець Михайло Михайлович з 26.02.1988 р. по 1998 р.;

Тимкін Микола Васильович з 11.11.1998 р. по 2009 р.;

Коробенко Петро Олександрович з 24.11.2009 року.

Семенець Михайло Михайлович

Друзь Василь Олексійович

Основною метою і завданням коледжа є:

а) підготовка кваліфікованих молодших спеціалістів — медичних сестер і фельдшерів, в яких органічно поєднується висока профісійна компетентність, висока загальна культура, почуття професійної гідності та відповідальності за якість своєї праці;

б) пропаганда медичних, екологічних та інших наукових знань серед населення, підвищення його загального рівня;

в) створення умов різностороннього розвитку особистості розкриття його здібностей, формування гуманних цінностей та ідеалів, гідних громадянина України;

г) здійснення заходів по збереженню та зміцненню здоров’я студентів та співробітників;

Матеріально-технічна база

В коледжі створена відповідна навчально-матеріальна база. Це 2 корпуси: (основний та корпус № 2 на базі практики Української райлікарні) з навчальною площею 1104 кв.м. та 1516кв.м. орендованої площі, з яких в Обухівській ЦРЛ 370 кв.м. в Українській районній лікарні 174кв.м., в спорткомплексі м. Українки 992 кв.м. Загальна площа складає 2620кв.м., що з разрахунку на одного студента становить 8,5кв.м. В коледжі створено 14 кабінетів і лабораторій, обладнаних на 86% необхідним медичним обладнанням, наочними посібниками, предметами догляду, інструментарієм.

Суміщено кабінети фармакології і латинської мови, сестринської справи і загального догляду за хворими, хірургії з основами реанімації. Для потреб навчального процесу на клінічних базах створено 8 навчальних кімнат, які мають методичне 100% та матеріальне забезпечення на 86%. Наявні кабінети та навчальні кімнати забезпечують виконання навчальних планів і програм. В коледжі функціонує комп’ютерний клас, який приєднано до мережі Internet. Комп'ютеризовано кабінети терапії, акушерства і гінекології, фармакології, хірургії, педіатрії, методичний кабінет, бібліотеку. Використовується  мультимедійна та копіювальна техніка. Навчальний заклад має власний веб-сайт, який постійно поповнюється інформацію. Викладачі постійно готують матеріали поточного, поетапного, тематичного та підсумкового контролю, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, інструкції — алгоритми виконання практичних навичок, клінічні задачі з базових клінічних дисциплін, тест-контроль з клінічних та фундаментальних дисциплін, розроблені і впроваджуються в навчальний процес елементи ділових ігор, використовується лото, доміно, в викладанні терапії, сестринської справи, акушерства, гінекології, інфекційних хвороб.

Для практичного навчання за коледжем  закріплено 8 лікарень, 2 поліклініки, 2 стоматполіклініки, на яких створені належні умови оволодіння студентами практичними уміннями і навичками. В навчальному закладі на належному рівні проводиться методична робота. У коледжі функціонує  4 циклові комісії. Педколектив працює над методичною проблемою: “Активізація розумової діяльності студентів”. Викладачі володіють власними методрозробками до теоретичних і практичних занять.

В коледжі є бібліотека з книжковим фондом 14755 примірників з читальною залою 46 кв.м., на 30 посадкових місць. Забезпеченість студентів підручниками з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін складає — 100%, спеціальних дисциплін -100%, гуманітарних — 61%. Підручниками українською мовою студенти забезпечені на 85,8%. Санітарно-гігієнічний стан приміщень задовільний. 

Кадрове забезпечення

Навчально-виховний процес в Обухівському медичному коледжі забезпечується штатними викладачами та викладачами на умовах погодинної оплати — лікарями Обухівської ЦРЛ та Української РЛ, які працюють в навчальному закладі на умовах сумісництва. Загальна кількість педагогічних працівників за останні 5 років в середньму складає 25-33 особи.

Станом на 01.09.2017 р. викладацький склад становив 26 осіб, з них 21 — штатні викладачі. Серед штатних викладачів 15 — лікарі за освітою, 5 — працюють за сумісництвом. Штатні викладачі мають значний досвід педагогічної роботи. Всі штатні викладачі мають вищу освіту, ведуть викладання навчальних дисциплін на державній мові, читають один — три предмети.

В нашому навчальному закладі навчалися:

Головний лікар Кагарлицької центральної районної лікарні –    Кулініченко Віктор Миколайович;  Кандидат медичних наук, завідувач відділенням ендоскопії онкоінституту – Галина Підпала; Доцент кафедри гістології НМУ ім. О.О.Богомольця –  Володимир  Раскалєй; Головний лікар Обухівської районної лікарні   Ігор Олександрович  Біліченко; Михайло Іванович Остапенко – ЛОР-лікар м. Українка;  Пугач Володимир Васильович – головний стоматолог      Миронівського району;  Холявчук Анатолій Петрович –     військовий лікар, відомий фітотерапевт м. Запоріжжя;  Гринюк Майя Іванівна –    старша медсестра   терапевтичного відділення  Українківської  районної лікарні;  Коробенко Петро Олександрович – директор   Обухівського медичного коледжу.

Перспектива розвитку коледжа.

1.Розширення матеріально-технічної бази, зокрема, головного корпусу.

2.Комп’ютерізація навчально-виховного процесу. Впровадження навчальних і контролюючих програм з усіх дисциплін.

3.Акредитування спеціальностей на рівні коледжу.

4.Укріплення кадрового складу викладачів, в першу чергу магістрами та кандидатами наук.