Бланки відповідей обробляються централізовано в Центрі тестування шляхом сканування на спеціальному оптичному тестовому сканері. Центр також проводить контрольну перевірку бланків усіх студентів, результати яких нижчі від критерію "склав/не склав", доводячи таким чином помилку сканування для даних студентів до 0%.

Результати ліцензійного інтегрованого іспиту оцінюються за такою схемою: за правильну відповідь на тестове завдання студент отримує "1 бал", за неправильну – "0". Тому Центр тестування рекомендує студентам для збільшення своїх шансів спробувати відповісти на всі тестові завдання, навіть коли студент не зовсім впевнений у своїй відповіді.

Після тестування ВНЗ протягом 7 днів отримують результат кожного студента у вигляді відсотка правильних відповідей за тестом у цілому, за субтестами за профілями (терапевтичний, хірургічний, педіатричний, акушерство та гінекологія і гігієнічний), а також за основних розділів структури змісту іспиту (загальні питання, захворювання серцево-судинної системи, захворювання дихальної системи, розлади системи травлення, жіноча репродуктивна система, патологія опорно-рухового апарата, інфекційні та паразитарні захворювання). Результати студентів за субтестами звичайно враховуються навчальними закладами під час складання відповідних державних іспитів.

Найбільш важливим показником для студента є загальний результат по тесту, оскільки від нього залежить, склав студент ліцензійний іспит чи ні.

Cтуденти, які успішно склали ліцензійного інтегрованого іспиту, через 30 днів отримують сертифікат, в якому відображено його загальний результат по тесту (у вигляді балу шкали медичного ліцензійного іспиту) та основних субтестах. Сертифікат є обов'язковим додатком до диплому. Після того як іспит стає обов'язковим, дипломи без сертифікату є недійсними.

Студенти, які не склали іспит, можуть складати інші державні іспити, але диплома в цьому році вони не отримують і мають перескласти ліцензійний іспит наступного року, як будь-який інший державний іспит, складений незадовільно.

Студенти, які не складали у визначений термін іспит з поважної причини (документально підтвердженої), можуть скласти іспиту протягом роботи державної екзаменаційної комісії протягом сесії у терміни, що визначає Центр тестування. Для таких студентів готується окремий тест. Тестування, як правило, проводиться у Києві в комп'ютерному або бланковому вигляді.

Тест ліцензійного іспиту є закритим, але для підготовки до ліцензійного іспиту Центр тестування оприлюднює підготовчі матеріали. Під час підготовки до ліцензійного іспиту Центр тестування радить студентам не марнувати час на створення некорисних під час іспиту "шпаргалок", що є підставою для передчасного припинення іспиту і не отримання студентом диплому в цьому році. Найдоречніше – це відтренувати себе на матеріалах минулих тестів та спеціальних підготовчих матеріалах, які входять до складу тесту та знаходяться на сайті Центру тестування та в розпорядженні навчальних закладів.

Якщо Ви, шановний студенте, самостійно набираєте на тренувальному тесті за відведений час в 200 хвилин понад 50% правильних відповідей, то Ви маєте дуже високий шанс успішно скласти медичний ліцензійний іспит і в цьому році.