ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Закону України "Про вищу освіту" щодо освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 17, ст.206)

Верховна Рада України постановляє:

1. Підпункт 3 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004) викласти в такій редакції:

"3) освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, що провадиться вищими навчальними закладами і започаткована до набрання чинності цим Законом, продовжується у межах строку навчання за певною освітньо-професійною програмою з видачею державного документа про вищу освіту встановленого зразка - диплома молодшого спеціаліста. Останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться у 2019 році".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ 
21 березня 2017 року 
№ 1958-VIII

 

ДЖЕРЕЛО