Презентація Обухівського медичного коледжа

Презентація Обухівського медичного коледжу 2017 from Anatoliy Shevchenko

Обухівський медичний коледж є комунальним вищим навчальним закладом І рівня акредитації. Свою діяльність  здійснює відповідно до вимог і положень Конституції України, Законів України «Про освіту» від 23.05.1991 №1060-XII та «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, інших нормативних документів,  Статуту вищого навчального закладу.

Навчально-виховний процес у медичному коледжі організований на основі чинного законодавства України, наказів та рішень Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Державної національної програми «Освіта XXI століття».

Коледж є навчальним закладом денної форми навчання. Прийом студентів здійснюється на базі повної загальної середньої освіти.

Відповідно до ліцензії МОН України (серія АЕ №636391 від 19.06.2015р.) навчальному закладу надано право надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста.

Шифр і назва

спеціальності

Ліцензія, серія, №,

термін дії

Ліцензова­ний обсяг

5.12010101

«Лікувальна справа»

АЕ № 636391 до 01.07.2025 р.

60

5.12010102

 «Сестринська справа»

АЕ № 636391 до 01.07.2025 р.

60

Навчально-виховний процес в Обухівському медичному коледжі забезпечується штатними викладачами, викладачами-сумісниками та лікарями, які працюють на умовах погодинної оплати.

Загальна кількість педагогічних працівників станом на 01.07.2017 року становила 31 особа, із них 23 - штатні викладачі, з яких 14- медична освіта, 9 – педагогічна. 8 викладачів працює за сумісництвом, 1  - з погодинною оплатою.

Фото коледжу