• ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ

 ПИТАНЬ ПОНОВЛЕНЬ ТА ПЕРЕВОДІВ (документи подаються в учбову частину коледжа): 

1. Особи, які навчалися у КВНЗ КОР "Обухівський медичний коледж", були відраховані та бажають поновитися на навчання, повинні подати такі документи:

 • заяву на ім'я  директора КВНЗ КОР "Обухівський медичний коледж" з проханням про поновлення та зазначенням року відрахування;

 • медичну довідку (форма 086-о);

 • копію паспорта громадянина України.  

2. Особи, які навчалися в інших вищих медичних навчальних закладах, були відрахо­вані та бажають поновитися на навчання до  КВНЗ КОР "Обухівський медичний коледж", повинні подати такі документи:

 

 • заяву на ім'я директора КВНЗ КОР "Обухівський медичний коледж" з проханням про зарахування на навчання;

 • академічну довідку (оригінал);

 • медичну довідку (форма 086-о);

 • копію паспорта громадянина України. 

3.  Особи, які навчаються в інших вищих медичних навчальних закладах та бажають перевестися на навчання до КВНЗ КОР "Обухівський медичний коледж", повинні подати такі документи:

 

 • заяву на ім'я ректора (директора) вищого медичного навчального закладу, в якому навчається студент, з вказанням причини переводу та дозволом ректора (директора) на перевід, скріплену мокрою гербовою печаткою;

 • заяву на ім'я директора КВНЗ КОР "Обухівський медичний коледж з проханням про перевід;

 • довідка про посеместрове виконання навчального плану із завершених дисциплін та результати зарахування поточного та підсумкового модульного контролю незавершених дисциплін (завірена деканатом), або витяг з індивідуального навчального плану студента, або академічна довідка, або витяг з навчальної картки підписані деканом факультету або начальником навчального відділу;

 • медичну довідку (форма 086-о);

 • копію паспорта громадянина України.