Нормативні документи

Організація навчального процесу:

Нормативна база ліцензійних інтегрованих іспитів (перелік)

Указ Президента

Постанова КМУ

Накази про Центр тестування при МОЗ України

  • Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 15.01.1999 №7 «Про заходи щодо виконання наказу МОЗ України від 14.08.1998 №251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 10.02.1999 за №91/3384.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371 "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти".

Наказ від 24.03.2004 №152 "Про затвердження Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін"

Закон "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 37-38, ст.2004)) (набирає чинності з 05.03.2017 року)

Закон України "Про освіту".

Закон України "Про вищу освіту"

Закон України "Про загальну середню освіту"

Закон України "Про професійно-технічну освіту"

Закон України "Про дошкільну освіту"

Закон України "Про позашкільну освіту"

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Закон України від 05.04.2007 № 877-V Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

ПОСТАНОВА КМУ від 8 червня 2016 р. № 369 «Про затвердження складу» Акредитаційної комісії

Постанова КМУ від 14 грудня 2016 р. № 965 «Про внесення змін до складу Акредитаційної комісії

Постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти

Наказ МОН від 22 травня 2017 р. №723 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності закладів освіти, що підлягає ліцензуванню"

Наказ МОН України від 12.05.2016 № 498 «Про деякі питання проведення акредитації напрямів підготовки, спеціальностей»

Державні будівельні норми. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів. ДБН В.2.2-3-97.

Лист МОН України від 24.07.2015 № 1/9-355 «Щодо строку дії ліцензії»

Лист Міністерства № 1/9-733 від 21.10.2013 «Щодо змін оплати акредитації»

Лист Міністерства № 1/9-528 від 09.10.2014 «Щодо оновлення бази даних виїздних експертних комісій МОН з ліцензування та акредитації»

Лист Міністерства № 1/9-542 від 17.10.2014 року «Деякі питання ліцензування на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 233»

Лист Міністерства № 1/9-15 від 17.01.2015  «Щодо процедури ліцензування у сфері професійно-технічної освіти»