Медсестринське відділення

Завідуюча медсестринським відділенням

Ус Наталія Олексіївна

Медсестринське відділення здійснює підготовку молодших медичних спеціалістів на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 5.12010102 «Сестринська справа», кваліфікація – медична сестра. 

Ліцензований обсяг прийому – 60 осіб. Термін підготовки – 3 роки. 

Традиційно вважається робота медсестри – жіночою справою, але останніми роками все більше чоловіків бажають отримати таку освіту. Пов’язано це із змінами в нашому суспільстві, розвитком медицини, зміною обов’язків медичної сестри, можливістю продовжити освіту і мати вищу медсестринську освіту. Відповідно до таких змін змінюється і навчальні програми та методи навчання.

На відділенні постійно впроваджуються новітні методики викладання з метою удосконалення та модернізації навчального процесу.

Суттю сучасної моделі сестринської справи, як наукової теорії, є впровадження сестринського процесу.

До професійного лексикону студентів під час навчання на відділенні увійшло поняття «сестринський процес», під яким розуміють системний підхід до надання сестринської допомоги, орієнтований на потребах пацієнта. Мета цього підходу полягає в прагненні до вирішення або попередження проблем, що виникають у пацієнта через зміну стану здоров’я.

В даний час сестринський процес є серцевиною сестринської освіти в Україні. Через сестринський процес медсестра повинна знайти професійну незалежність і самостійність, бути не просто виконавцем волі лікаря, а перетвориться на творчу людину, що уміє розуміти і бачити в кожному пацієнті особу, його внутрішній і духовний світ.