МЕДИЧНА ФІЗИКА

Практична робота №1. Вступ. Основи біомеханіки, біоакустики біореології та гемодинаміки. Основи біомеханіки, біоакустики. Диференціальне рівняння гармонічних, згасаючих коливань. Вимушені коливання. Явище механічного резонансу. Автоколивання. Хвилі в пружному середовищі. Рівняння хвилі. Потік енергії хвилі. Вектор Умова. Ефект Допплера. Об’єктивні та суб’єктивні характеристики звуку. Ультразвук. Інфразвук. Аудіометрія.

Практична робота №2. Вступ. Основи біомеханіки, біоакустики біореології та гемодинаміки. Основи біореології та гемодинаміки. Ламінарний та турбулентний плин рідини. Плин в’язкої рідини по циліндричній трубці. Рівняння Гагена—Пуазейля. Внутрішнє тертя в реальній рідині. Формула Ньютона для сил внутрішнього тертя. Коефіцієнт в’язкості рідини. Ідеальна та реальна рідини. Ньютонівська та неньютонівська рідини. В’язкість крові та її залежність від умов плину по судинах. Поверхневий натяг. Коефіцієнт поверхневого натягу. Капілярні явища. Газова емболія.

Практична робота №3. Біологічні мембрани.Пасивний транспорт речовин крізь мембранні структури. Рівняння Фіка. Коефіцієнт проникності мембрани для певної речовини. Рівняння Ернста—Планка. Електрохімічний потенціал і рівняння Теорелла. Активний транспорт, основні види. Молекулярна організація активного транспорту на прикладі роботи Na+ - K+  насосу. Оптичні методи вивчення біологічних обєктів.

Практична робота №4. Біологічні мембрани. Мембранні потенціали спокою та дії. Природа мембранного потенціалу спокою (стаціонарний потенціал Гольдмана—Ходжкіна—Катца). Потенціал дії (ПД). Потенціал дії та причини його виникнення. Поширення ПД в нервових волокнах. Швидкість і особливості поширення ПД  в аксонах. Рентгенівське випромінювання.

Практична робота №5. Основи електродинаміки, її медичне застосування. Вивчення опору біологічної тканини постійному та змінному струмам. Електричні властивості біологічних систем. Електропровідність клітин і тканин при постійному струмі. Проходження змінного струму через біологічні об’єкти. Імпеданс біологічної тканини. Дисперсія імпедансу. Коефіцієнт дисперсії імпедансу. Фізичні та біофізичні основи електрокардіографії. Теорія Ейнтховена про ґенез ЕКГ. Вектор-кардіографія.

Практична робота №6. Загальна характеристика діагностичної та лікувальної (фізіотерапевтичної) медичної апаратури. Використання медичної апаратури в діагностиці. Надійність медичної апаратури. Електроди та датчики. Телеметрія. Використання медичної апаратури в лікувальному процесі (гальванізація, лікувальний електрофорез, дарсонвалізація, франклінізація, мікрохвильова терапія тощо).

Практична робота №7. Загальна характеристика діагностичної та лікувальної (фізіо-терапевтичної) медичної апаратури. Використання фізичних полів ультрависокої частоти для УВЧ-терапії, первинна дія електричного поля УВЧ на діелектрики та електроліти. Аналіз різних методик, терапевтичні контури. Електронна медична апаратура.

Практична робота №8. Теплове випромінювання біологічних об’єктів. Термографія. Теплове випромінювання тіл, його характеристики. Абсолютно чорне та сірі тіла. Закон Кірхгофа. Закони випромінювання абсолютно чорного тіла: закон Стефана—Больцмана, закон зміщення Віна. Теплове випромінювання тіла людини. Поняття про термографію. Використання тепла та холоду в медицині.

Практична робота №9. Елементи квантової біофізики. Резонансні методи квантової механіки. Ядерний магнітний резонанс (ЯМР), електронний парамагнітний резонанс (ЕПР), їх застосування в медицині (ЯМР-томографія тощо). Люмінесценція. Види люмінесценції, основні закономірності, властивості. Закон Стокса. Застосування люмінесценції в медицині. Лазери, принцип дії та застосування в медицині.

Практична робота №10. Йонізуюче випромінювання. Йонізуюче випромінювання, властивості та основні механізми взаємодії з біологічними об’єктами. Захист від йонізуючого випромінювання. Фізичні та біофізичні проблеми, пов’язані з аварією на Чорнобильській АЕС. Дозиметрія йонізуючого випромінювання. Експозиційна та поглинена дози. Еквівалентна біологічна доза. Потужність доз. Одиниці доз і потужностей доз.

Практична робота №11. Охорона праці в галузі. Основи охорони праці в галузі. Охорона праці під час роботи з електронною медичною апаратурою. Методи захисту від ураження електричним струмом (заземлення, занулення). Охорона праці при роботі з джерелами іонізуючого випромінювання.

ЕЛЕКТРОННІ ПОСІБНИКИ

Навчальний електронний посібник від Лисичанського державного медичного училища

Медична апаратура спеціального призначення (Вінницький національний технічний університет)

Рентгенівський апарат - рентгенівське обладнання КВО «Медапаратура»

Сучасне медичне обладнання

Медичні приладо-компютерні системи