Циклова комісія професійної та практичної підготовки з дисциплін хірургічного профілю

Працюють  над  проблемою:  «Роль ділової гри та її елементів у практичній підготовці фахівців-медиків».

Голова циклової комісії: Байбула Валентина Михайлівна

 

null

викладач акушерства і гінекології, спеціаліст першої категорії

Викладацький склад:

  • Байбула В.М.
  • Нацевич Р.О.
  • Назаріна Л.О.
  • Федоришин М.Г.
  • Зеленевич Н.А.
  • Коробенко П.О.
  • Резніченко М.П.
  • Коваленко М.О.

Викладачі ЦК хірургічних дисциплін працюють над такими навчально - методичними проблемами:

 - Компетентністний підхід як засіб модернізації вищої медичної освіти.

 - Пріоритети морально-етичного виховання студента-медика ХХІст.

Викладачами циклової комісії хірургічних дисциплін впроваджуються інноваційні та креативні технології навчання, розвитку та виховання.

Робота циклової комісії спрямована на виконання запланованих завдань і заходів щодо підвищення фахової та педагогічної кваліфікації викладачів та успішності студентів.

Викладачі циклової комісії хірургічних дисциплінпрацюють над створенням комплексного навчально-методичного забезпечення за вимогами кредитно-модульної системи навчання, електронних посібників, мультимедійних презентацій теоретичних і практичних занять.