Циклова комісія гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Працює над проблемою: «Впровадження інтерактивних технологій в практику вивчення дисциплін циклу».  

Голова циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін

null

Сябренко Анатолій Вікторович

викладач соціально-економічних дисциплін, старший викладач, спеціаліст вищої категорії

Викладацький склад

  • Сябренко А.В.
  • Мельник М.В.
  • Дидик М.В.
  • Барильська К.Є.
  • Кушнір Н.В.

На цикловій комісії гуманітарної та соціально-економічної підготовки вивчаються наступні дисципліни: основи філософських знань, культурологія, українська мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова (за професійним спрямуванням), основи права, історія України, соціологія, основи економічної теорії, основи латинської мови з медичною термінологією, латинська мова, економічна теорія.

На цикловій комісії впроваджено кабінетну форму проведення навчально-виховного процесу.

Викладачі багато уваги приділяють науково – методичній роботі.

Головні пріоритетні напрямки у роботі викладачів циклової комісії:

-  професійна спрямованість у викладанні гуманітарних та соціально – економічних дисциплін;

-  впровадження комп’ютерних технологій в навчальний процес;

-  використання інноваційних методів в навчальному процесі;

-  організація самостійної роботи студентів за допомогою впровадження навчально - методичних посібників для самостійного вивчення предметів.

З метою поєднання та систематизації навчально – виховного процесу, формуванню у студентів наукового світогляду, патріотичного виховання, гордості за свою професією, відродження національних, духовних традицій Українського народу викладачами циклової комісії регулярно проводяться заходи щодо піднесення престижу державної мови, реалізації творчих можливостей студентів.

Ці та інші заходи циклової комісії гуманітарної та соціально – економічної підготовки спрямовані на виховання всебічно розвинутої особистості.