Цикл професійної та практичної підготовки

 1. Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка
 2. Репродуктивне здоров`я та планування сім`ї
 3. Внутрішня медицина
 4. Педіатрія
 5. Стоматологічні захворювання
 6. Дерматологія і венерологія
 7. Інфектологія
 8. Неврологія
 9. Психіатрія та наркологія
 10. Сімейна медицина
 11. Медична та соціальна реабілітація
 12. Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина
 13. Епідеміологія
 14. Основи охорони праці та охорона праці в галузі
 15. Невідкладні стани в педіатрії
 16. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології
 17. Невідкладні стани у внутрішній медицині
 18. Основи медсестринства
 19. Історія медицини та медсестринства
 20. Медсестринство у внутрішній медицині
 21. Хірургія
 22. Медсестринство в хірургії
 23. Медсестринство в педіатрії
 24. Акушерство
 25. Медсестринство в акушерстві
 26. Гінекологія
 27. Медсестринство в гінекології
 28. Медсестринство в дерматовенерології
 29. Медсестринство в інфектології
 30. Анастезіологія і реаніматологія
 31. Оториноларингологія
 32. Медсестринство в отоларингології
 33. Офтальмологія
 34. Медсестринство в офтальмології
 35. Медсестринство в неврології
 36. Медсестринство в психіатрії та наркології
 37. Медсестринство в сімейній медицині
 38. Медсестринство в геронтології, геріатрії та в паліативній медицині
 39. Громадське здоров`я та громадське медсестринство
 40. Онкологія
 41. Медсестринство в онкології
 42. Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
 43. Медсестринська етика та деонтологія
 44. Невідкладні стани в хірургії