Цикл природничо-наукової підготовки

 1. Основи латинської мови з медичною термінологією
 2. Основи загальної та медичної психології
 3. Основи психології та міжособове спілкування
 4. Анатомія людини
 5. Фізіологія
 6. Основи медичної інформатики
 7. Патоморфологія та патофізіологія
 8. Фармакологія та медична рецептура
 9. Медична хімія
 10. Мікробіологія
 11. Основи екології та профілактична медицина
 12. Безпека життєдіяльності
 13. Медична біологія
 14. Основи біологічної фізики та медапаратура
 15. Соціальна медицина та організація охорони здоров`я
 16. Ріст і розвиток людини