Цикл предметів терапевтичних дисциплін

 1. Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка
 2. Репродуктивне здоров`я та планування сім`ї
 3. Внутрішня медицина
 4. Педіатрія
 5. Стоматологічні захворювання
 6. Дерматологія і венерологія
 7. Інфектологія
 8. Неврологія
 9. Психіатрія та наркологія
 10. Сімейна медицина
 11. Медична та соціальна реабілітація
 12. Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина
 13. Епідеміологія
 14. Основи охорони праці та охорона праці в галузі
 15. Невідкладні стани в педіатрії
 16. Невідкладні стани у внутрішній медицині
 17. Основи медсестринства
 18. Історія медицини та медсестринства
 19. Медсестринство у внутрішній медицині
 20. Медсестринство в педіатрії
 21. Медсестринство в дерматовенерології
 22. Медсестринство в інфектології
 23. Медсестринство в неврології
 24. Медсестринство в психіатрії та наркології
 25. Медсестринство в сімейній медицині
 26. Медсестринство в геронтології, геріатрії та в паліативній медицині
 27. Громадське здоров`я та громадське медсестринство
 28. Медсестринська етика та деонтологія