План заходів
запобігання і протидії корупції
в КВНЗ «Обухівський медичний коледж» на 2016-2017 н. рік

з/п

Найменування заходів

Строк виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

Забезпечити контроль за дотриманням законодавчих та нормативно-правових документів України керівниками закладу, структурних підрозділів, педагогічними та іншими працівниками медичного коледжу, запобіганням правопорушень, пов’язаних із вимаганням та одержанням неправомірної вигоди, хабарництвом педагогічними працівниками коледжу

Протягом року

Заступники директора,

помічник директора з кадрових питань

юрисконсульт

керівники структурних підрозділів

 

2

Посилити відповідальність керівників структурних підрозділів медичного коледжу за дотриманням вимог чинного законодавства при проведенні навчальних занять, практики, семестрових, ліцензійних інтегрованих і державних іспитів

Протягом року

Заступник директора з навчальної роботи,

керівники структурних підрозділів

 

3

Забезпечити об'єктивність оцінювання знань студентів, зокрема, шляхом удосконалення організації проведення директорських контрольних робіт, проведенням обов’язкового тестового контролю із навчальних дисицплін

За планом

вшутрішньо-коледжного контролю

Заступник директора з навчальної роботи

Заступник директора з практичної роботи

Завідувачі відділень

 

4

Проводити у всіх структурних підрозділах медичного коледжу роз'яснювальну роботу, звернувши увагу викладацького складу на розвиток і утвердження партнерських, чесних і доброзичливих стосунків із студентством. Попередити факти тиску на студентів, які інформують керівництво вищого навчального закладу про факти хабарництва, з боку викладачів та інших посадових осіб

Протягом року

Заступники директора,

голови циклових предметних комісій

класні керівники

юристконсульт

 

5

Провести в студентських групах профілактичні бесіди на тему:“Про відповідальність студентів за здійснення корупційних правопорушень і хабарництва під час навчанння”

Вересень

для студентів нового набору

листопад-грудень

травень- січень

заступник директора з виховної роботи соціальний педагог,

класні керівники

студентських груп

 

6

Провести засідання педагогічної ради медичного коледжу із залученням органів студентського самоврядування з розгляду питання: “Про запобігання корупційних дій вимагання, давання, одержання неправомірної вигоди педагогічними працівниками та студентами коледжу”

Лютий

2017

Директор

 

7

Вживати заходи щодо широкого залучення органів студентськго самоврядування до роботи, спрямованої на запобігання правопорушенням, корупційних дій вимагання, давання, одержання неправомірної вигоди в медичному коледжі

Протягом року

Директор

 

8

Спільно з органами студентського самоврядування провести анонімне анкетування студентів щодо можливих фактів здирництва та хабарництв

травень

2017

заступник директора з виховної роботи юрисконсульт

Соціальний педагог.

Голова студентського самоврядування

 

9

Забезпечити функціонування у медичному коледжі “Скриньки довіри” , об’єктивний та дієвий розгляд звернень громадян

Протягом року

Директор

юрисконсульт

 

10

Забезпечити здійснення заходів щодо недопущення фактів хабарництва та корупції при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

На період роботи приймальної комісії

Голова приймальної комісії

секретар та члени приймальної комісії

 

11

Вжити заходи щодо належного організаційного рівня роботи приймальної комісії медичного коледжу та відкритості і прозорості проведення вступних випробувань

На період роботи приймальної комісії

Голова приймальної комісії

секретар приймальної комісії

 

12

Забезпечити дотримання вимог Умов прийому до медичного коледжу щодо єдиної форми і кількості вступних випробувань для абітурієнтів, які вступають на бюджетну та контрактну форму навчання

На період роботи приймальної комісії

Голова приймальної комісії

секретар приймальної комісії