НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Лікувальна справа:

1. Наказ

2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

З.Освітньо-професійна програма підготовки

Сестринська справа:

1. Наказ

2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

З. Освітньо-професійна програма підготовки


Галузеві стандарти

Програми

Лікувальна справа

Наскрізна навчальна програма практики

1) Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

2) Цикл природничо-наукової підготовки:

Анатомія людини

Фізіологія

Медична хімія

Мікробіологія

Медична біологія

Основи загальної та медичної психології

3) Цикл професійної та практичної підготовки:

Хірургія

Педіатрія

Акушерство

Гінекологія

Інфектологія

Офтальмологія

Неврологія

Сімейна медицина

Онкологія

Епідеміологія

Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій (2017)

Сестринська справа

Наскрізна навчальна програма практики  (виробнича практика)

Переддипломна практика

Тематичний план і програма курсів удосконалення викладачів

1) Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки:

2) Цикл природничо-наукової підготовки:

Анатомія людини

Фiзioлoгiя

Медична хімія

Мікробіологія

Медична біологія

Ріст і розвиток людини

3) Цикл професійної та практичної підготовки:

Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій  (2017)